Monday, June 04, 2007


Ferhat Özgür
“Monsieur! This is Ankara Castle”, 2006, video, 15:20”

In Ankara Castle the children who were guiding the tourists were giving information about the castle with an incomprehensible English in exchange of 1 New Turkish Lira. I also wanted to get information from them and gave each of the 1 New Turkish Lira, to get it started. In fact they were not quite aware of what they were talking about. This was not any of significance, since all of them were reciting from a text that they had memorized. A retired teacher of history came and explained “original version”, as she was rather personal commentary.

Ankara Kalesi'nde turistlere rehberlik yapan çocuklar anlaşılmaz bir İngilizceyle 1 YTL karşılığında kalenin tarihine yönelik bilgiler veriyorlardı. Ben de bilgilenmek amacıyla onlara 1 YTL verdim. Gerçekte hiç biri ne anlattığını bilmiyordu. Tüm metinleri ezbere okuduklarından bunun bir önemi de yoktu. Sonra, emekli bir tarih öğretmeni devreye girdi ve son derece kişisel bir yorumla kalenin "gerçek tarihi"ni anlatmaya başladı.

No comments: