Tuesday, February 16, 2016

'masturbation', gallery mixer, 19 February- 26 March 2016

Masturbation

  • Date: February 19, 2016 Friday - March 26, 2016 Saturday
Artists: Bora Akıncıtürk, Turan Aksoy, Ferzan Aktaş, Burak Ata, Basako, Damla Baş, Zeynep Beler, Antonio Cosentino, Cemal Demir, Ali Elmacı, Tarık Gök, Şakir Gökçebağ, Horasan, Hüseyin Işık, Burak İşseven, Merve Morkoç, Ali İbrahim Öcal, İrfan Önürmen, Ferhat Özgür, Burcu Perçin, Sabo, Meltem Sarıkaya, Nejat Satı, Erinç Seymen, Tunca, Tolga Tüzün, Selahattin Yıldırım, Erdoğan Zümrütoğlu

“Dear audience; the pieces you’ll see in this exhibition are a fiction of the creator’s issue of building a world on his own. It’s a feeling of reproduction and existing. Each artist attends this exhibition with their own fiction and creation process, trying to make sure that this process is known and sensed, without any imposition, struggling to contour that state of existence in this world.”
                                                                                                                                                                                   Mustafa Horasan
The new exhibition that is going to be at Mixer’s new gallery, Sıraselviler Caddesi No:35 brings a diverse artist group from different disciplines. When one thinks about the act of ‘Masturbation’, the pleasure that artists are having during the creation process, it’s a reference in its own as an act, to the meaning of this word. It can also be seen as an act of converting a solo action to a collective situation. ‘Masturbation’ generally requests artists to work with different mediums than their usual medium; hence the exhibition is of a multidisciplinary experience. The show will include a wide range of artworks; varying from painting to video and performance. The exhibition aims to create a farceur encounter and some kind of a facedown moment. It also aims to sense one’s state of loneliness’ and dilemmas like safety and unsafety, tranquility and uneasiness simultaneously.
The Artist’s lonely existence during the creation process and isolation from the outer world-although not absolutely- is some kind of a rebellion moment. ‘Masturbation’ is looking for answers as if this reckoning can be converted to a rebellious act. It determines to exhibit this singularity on a plural platform with the help of the parallelism between the artist at the creation process and the act of masturbation.

'masturbation', galeri mixer, 19 Şubat -26 Mart 2016, İstanbul

Masturbation

  • Tarih: 19 Şubat 2016 Cuma - 26 Mart 2016 Cumartesi
Sanatçılar: Bora Akıncıtürk, Turan Aksoy, Ferzan Aktaş, Burak Ata, Basako, Damla Baş, Zeynep Beler, Antonio Cosentino, Cemal Demir, Ali Elmacı, Tarık Gök, Şakir Gökçebağ, Horasan, Hüseyin Işık, Burak İşseven, Merve Morkoç, Ali İbrahim Öcal, İrfan Önürmen, Ferhat Özgür, Burcu Perçin, Sabo, Meltem Sarıkaya, Nejat Satı, Erinç Seymen, Tunca, Tolga Tüzün, Selahattin Yıldırım, Erdoğan Zümrütoğlu

“Sevgili izleyici; bu sergide göreceğin yapıtlar, yaratıcının kendi için bir dünya kurma meselesinin bir kurgusudur. Biraz çoğalma ve biraz var olma duygusudur. Her sanatçı kendi kurgusuyla ve yaratım süreciyle dâhil olmuştur bu sergiye. Her türlü dayatmadan uzak, kendi içinde yaşadığı ve yaşattığı bu halin bilinmesini ve azıcık duyumsanmasını ister. Dünyada varlığının anlaşılması için çabalar.”        
Mustafa Horasan
                                                                                                                                                                      
Mixer’in Sıraselviler Caddesi, No:35 adresinde yer alan galerisinde gerçekleştirilecek yeni sergisi Masturbation farklı disiplinlerden kalabalık bir sanatçı grubunu bir araya getiriyor. Sergide mastürbasyon kelimesinin ilk anlamı ile sanatçıların üretim sürecinde aldıkları haz arasındaki denklik durumu, tek kişilik bir eylemi kolektif bir duruma dönüştürüyor. Sanatçılarının şimdiye dek çalıştıkları medyumlardan farklı alanlarda ürettiği yeni çalışmalarıyla izleyici karşısına çıkacakları sergi, resimden videoya, performanstan desene kadar uzanan multidisipliner bir deneyim imkânı sunuyor. İzleyicisi için hem muzip bir karşılaşma hem de bir tür yüzleşme anı yaratmayı amaçlayan sergi, sanatçının kendi algısında olduğu kadar izleyicisinin algısında da kendi başına kalma halinin, güvenliliği ve güvensizliği, huzuru ve huzursuzluğu gibi ikilemlerini aynı anda hissettirmeyi amaçlıyor.

Sanatçının üretim sürecinde kendisiyle baş başa kalma ve dışarıdan soyutlanma durumu –her şeyden ve tam anlamıyla olmasa da– bir tür başkaldırı anı demektir. Söz konusu zaman dilimindeki yalnızlaşma kendi kendiyle hesaplaşmadır aynı zamanda. Bu hesaplaşmayı bir açık isyana dönüştürmenin mümkün olup olmadığının yanıt arayan Masturbation sergisi, sanatçının üretim sürecindeki yalnızlığı ile mastürbasyon pratiği arasındaki paralellikten hareket ederek bu tekilliği çoğul bir düzlemde izleyicinin önüne koymayı amaçlıyor.