Friday, May 08, 2009

In Search of Lost Reality: NevGeneration

Gallery Nev: 25th Year Anniversary Exhibition.
in search of lost reality: nevgeneration
15.05.2009 - 15.08.2009

Opening its very first exhibition in May 1984, Galeri Nev is celebrating its twenty fifth anniversary this May. Having dedicated its past anniversaries to comprehensive exhibitions of the history of the gallery itself and of the three generations it represents, this time Nev choses to leave the past behind and look to the future.

The twenty fifth anniversary exhibition to be opened at Galeri Nev on the evening of May 15, consists mainly of the works by young artists born in the beginning of the 1980’s, marking the inception of the gallery. Nev Gereration thus sets out to discover a new generation that will be articulated to the previous ones. Works gathered under the caption of “In Search of Lost Reality” also raise many questions as to the art of the present day and point out to art's pursuit of reality at a time when reality has been lost.

NevGeneration includes the following artists: Barış Sarıbaş, Birtan Oran, Burcu Perçin, Ercan Akın, Ferhat Özgür, Hayal İncedoğan, Karolin Fişekçi, Lale Delibaş, Mehmet Ali Uysal, Murat Akagündüz, Mustafa Duymaz, Mustafa Karasu, Osman Kerkütlü, Şebnem Dönmez, Semra Karahan and Volkan Diyaroğlu.

galeri nev 25. yıl
kayıp gerçekliğin izinde: nevnesil
15 Mayıs 2009 Cuma - 15 Ağustos 2009 Cumartesi

İlk sergisini 1984 yılı Mayıs ayında açan Galeri Nev, 2009 Mayıs’ında yirmi beşinci yılını kutluyor. Geçtiğimiz yıldönümlerinde galerinin ve temsil ettiği üç kuşağın tarihine ilişkin kapsamlı sergiler düzenleyen Nev, bu kez geçmişe değil geleceğe bakmayı seçiyor.

15 Mayıs akşamı Ankara Galeri Nev'de açılacak olan yirmi beşinci yıl sergisi, çoğunluğu galerinin kurulduğu 1980'li yılların başında doğan genç sanatçıların eserlerinden oluşuyor. NevNesil böylece yeni bir kuşağın keşfine çıkıyor. “Kayıp Gerçekliğin İzinde” başlığının altında toplanan eserler aynı zamanda günümüz sanatına dair pek çok soru uyandırıyor. Gerçekliğin kaybedildiği bir zamanda sanatın gerçeklik arayışına işaret ediyor.

NevNesil’de, Barış Sarıbaş, Birtan Oran, Burcu Perçin, Ercan Akın, Ferhat Özgür, Hayal İncedoğan, Karolin Fişekçi, Lale Delibaş, Mehmet Ali Uysal, Murat Akagündüz, Mustafa Duymaz, Mustafa Karasu, Osman Kerkütlü, Şebnem Dönmez, Semra Karahan ve Volkan Diyaroğlu yer alıyor.

No comments: