Friday, August 03, 2007

"I am Too Sorry To Kill You"

"Catharsis/Purification", 2003, video installation 4 channels"Embrace", 2003, photograph, 250x350 cmFerhat Ozgur is one of the artists who are living in Ankara Ferhat Ozgur is one the few artists who write on contemporary art practices and theroretical problems while doing his contemporary arts works. He is trying to operate “Mixed Techniques Chats”, a platform of contemporary art debates, in Ankara where he lives. On his strong intellectual based works he is processing humanity spirit from politics to ethic, from art to social, from philosophy to psychology and religion to modern individual and his impossible situation. On his video “Purification” (Catharsis”, Ferhat Özgür presents heart breaking and irritating crying of 4 different women who are trying to purify their own souls from dangerous passions in 4 different monitors, with his various shoots that he took in a religious fastidiousness and discrecy. All these women that had believe the purification and convincing power of the water are competing with each other for removing their eye drops that are filled with blame, from their bodies. The artist reads the “Embrace” himself: this staging which begins before Iraque war and also has references to after war aims and consciously has a poetic quality. It is realized in a building under construction. There is a clear relationship between the figures that hug each other ond the anatomy of the place that surround them. It is as if they all murmur the same thing: We hug each other in a building under construction because “the peace” is stil under construction.”
(by Sener Ozmen,”Mama, Li Turchi” from the exhibiton catalogue titled “I am Too Sorry To Kill You”, Art-İst Publications, İstanbul, 2003)

Ferhat Özgür güncel sanat çalışmalarının yanı sıra, sanatın güncel uygulamaları ve teorik meseleleri üzerine metinler üreten az rastlanır çağdaş sanatçılardan. “Karışık Teknik Muhabbetleri” başlığıyla kurduğu güncel sanat tartışma platformunu, yaşadığı kent Ankara’dan yürütmeye çalışıyor. Sağlam bir entelektüel altyapıya sahip işlerinde, politikadan, ahlaka, sanattan, toplumsala, felsefeden, ruhbilime, dinden, modern bireye onun çıkmazına uzanan insanlık hallerini işliyor. “Arınma” (Katarsis) videosunda Ferhat Özgür, dört ayrı monitörde, ruhlarını tehlikeli tutkulardan arındırmaya çalışan dört farklı kadının iç parçalayıcı ve sinir bozcu zırlamalarını, ayinsel bir titizlik ve gizlilik içinde yürüttüğü farklı çekimlerle sunuyor. Suyun arındırma ve kandırma kuvvetine inanmış bu kadınlar günah zerrecikleriyle yüklü göz yaşlarını bedenlerinden atmak için birbirleriyle yarışıyorlar. “Kucaklaşma”yı ise sanatçının kendisi şöyle okuyor: Irak savaşının öncesinde oluşturulmaya başlanan ve sonrasındaki sürece de göndermelerde bulunan ve bilinçli olarak şiirselliği hedefleyen bu mizansen, ısrarlı bir biçimde bir inşaat alanı içerisinde gerçekleştiriliyor. Birbirlerini kucaklamış figürlerle, onları kuşatan mekanın anatomisi arasında açıktan açığa hissedilen bir bağ var. Sanki hepsi sessizce bize aynı şeyi mırıldanıyorlar gibi: İnşaat alanında birbirimizi kucaklıyoruz, çünkü “barış” da hala inşa halinde”

(by Sener Ozmen,”Anne, Türkler!” from the exhibiton catalogue titled “Seni Öldüreceğim İçin Çok Üzgünüm” adlı sergi katalogu metninden, Art-İst Yayınları, İstanbul, 2003)No comments: