Sunday, April 23, 2006

"I am Like This 7 Days of Week""I am Like This Seven Days of Week"

2004, video still, duration: 1.20 min.

"Ferhat Özgür says "I am Like This 7 Days of Week". During seven days (regularly), he decides on one of the cars waiting in the red light and attacts. All he has to do is to jump on the victim - I mean the car, the sets foot on it, crosses over, continues his path in search of the some meaning. This message of continuity is reminiscent of the mechanisms in the contemporary art system, the network of relations. Despite exciting events along the way, there is always someone who does not cheer up. This man who risks his health, mind and soul with no purpose, making irony of the spectator with a shocking vision, shows again this eternal unresolution Özgür - felicitously - does not articulate this act (and reason) with a reaction - rebel (the opposite side of theme of Hunera Berxwedani's works, Serhildan / Rebellion) canceptualization. He invites you to great contemplation where art stirs storms on funny (dark humour) simple and almost ordinary subjcets. I pick up the words "circus" and "acrobat". (By Şener Özmen, "They Must Have Gone Mad", Free Kick Exhibition Catalogue Text (opened in the Hospitality Area of 9th İstanbul Biennial) , Art-İst Publications, İstanbul, 2002)

"Ferhat Özgür, "Haftanın 7 Günü Böyleyim" diyor. Yedi gün boyunca (muntazaman), kırmızı ışıkta bekleyen arabalardan birini gözüne kestirerek, harekete geçiyor. Tüm yapması gereken, kurban-arabanın üstüne zıplayarak, basarak, karşıya geçmek, bir anlamda yoluna devam etmek. Bu devam iletisi, çağdaş sanattaki düzeneklere, ilişkiler yumağına. Yol boyunca heyecan verici moral dengeleyici gelişmeler yaşanıyor alsa bile, bunları iplemeyen birileri hep oluyor. Bedeni akıl ve ruh sağlığını amaçsız bir şekilde tehlikeye atan bu adam, sanatın hayatı değiştirme, izleyiciyi şoke etme vizyonunu hicvederek, kadim çözümsüzlüğünü bir kez daha gözler önüne seriyor. Özgür, çok haklı olarak bu eylemi (ve mantığını) tepki - isyan (Hunera Berxwedani'nin "Serhildan / Başkaldırı çalışmasındaki tematik yönün tam aksi istikamette) kavramlarıyla telaffuz etmiyor. Sanatın gülünç, (traji-komik), basit ve neredeyse sıradan mevzular üzerinden fırtınalar kopardığı o müthiş temaşaya davet ediyor. "Sirk" ve "Canbaz" sözcüklerini ayıklıyorum. (Şener Özmen "Çıldırmış Olmalılar", 9.İstanbul Bienali Misafirperverlik Alanı'nda düzenlenen "Serbest Vuruş" sergi katalogu metni, Art-İst Yayınları, İstanbul, 2005)

No comments: